2XU TRIATHLON 20092XU TRIATHLON 2010IRONMAN TRIATHLON 2010
ORCA TRIATHLON 2009ORCA TRIATHLON 2010WELCOME AT TRIATHLON UK
2XU Calf Guard Socks 2010
2XU Compression 2010
2XU Cycle bib Shorts
2XU Cycle Jerseys Shirts
2XU Running Jackets vests
2XU Shorts Tights 2010
2XU Tops Singlets 2010
2XU Triathlon Accessoires
2XU Triathlon Suits 2010
2XU Triathlon Wetsuits 2010

2XU Men''s Compression Cycle Bib Short
2XU TRIATHLON 2009

This 2XU Men''s Compression Cycle B...
RRP : 172.44
Tri Shop Price : 126.49 per Piece

2XU Men''s Sublimation Cycle Bib Short silver
2XU TRIATHLON 2009

This 2XU Men''s Sublimation Cycle B...
RRP : 195.44
Tri Shop Price : 143.74 per Piece